Antonja
Pusni tanci
Marčelji
Dečji Korzo
Dečja reduta - i Mići zvončari
Opatija
Lovran
Matulji
Rečki karneval
Pusni pundejak
Pusna sreda
 

- Matulji

 


Matulji

 Zametski zvončari se sako leto predstavljaju na tradicionalnoj "Zvončarskoj smotri" ka se od 1995. leta održava pul Matuj. Pod moton "Se za stare užanci!" se zvončarske grupe tu predstavljaju posebnosti svojga kraja i na najbolji mogući način prenašaju kulturno naslijeđe na mlaje generacije. Grupe se okupljaju pul "Štaciona" od kuda pasuju kroz Matuji.