Gornja Stubica
Kravlji bal - Bohinj
Vjetrom kroz tišinu
Strumica - Makedonija
Čapljina
Ljubljana
Karlovac
Rapska fjera
Nemotarije na joge
Ljetni karneval Novi Vinodolski
 

A kade potle pusta - Strumica - Makedonija

 


Strumica - Makedonija

Jušto šetemanu dan potla Rečkega karnevala, 1. marta  2009. leta, spravili smo se na dug put va Makedoniju, na Strumički karneval kot predstavnici Grada Reke. Opremljeni z jušto pijače do krajnje destinacije, optimistično smo partili va lepu črjenu korjeru. I tu počimje naša avantura...

  

Prva korijera ni nan bila sujena, prišli smo jušto od zametskega Doma do Kauflanda, ne va Graze, nego na Krnjeve!! Četire ure čekanja (pul zaprte butege!!) bilo je dosti da se količine "tekuće" problematike znatno smanje.

Druga korjera bila je najbolja, ma ko da je znala, zapejala nas je do Zagreba kade nas je va dve minute skrcala, pustila pul naplatneh kućic Lučko i pobegla.

Treća sreća i treća korjera. Ni da je bila najbolja, nego nan je više bilo sejeno, jušto da nas je dopejala do Strumice, a onda i nazad doma.

Je, je, ovo je spred našega hotela, va centre Strumice. Hotel Tiveriopol, ča je povijesno ime Strumice, ma je (do našega dolaska) bil skroz nov.

Prvu večer organizirano je druženje za si sudionici ki su prišli z inozemstva.

 

Zasopla je naša pusna muzika, zatancala se potresujka, a koliko je bilo dobro, videt je i po slike, ni samo muzika bila va dime.

Utorak večer bil je veli međunarodni karneval po glavnoj ceste va Strumice. Zametske maškare nosile su bandjeru rečkega karnevala.

Kolo na Strumičken karnevale.

Zvončari su odlučili storit još jedno kolo i potla povorke, va restorane.

Sredu jutro, nenaspani i parićani poć nazad doma, još smo se šli i malo educirat pa su se neki poprtili i do slapa va okolice Strumice.

Za lagje podnest duuuuug put, rabilo je neč i pojist, jušto negde na pol Srbije. Stali smo va jako živopisnoj oštarije va Aleksincu.

A evo i ča smo se mogli naručit.

 

Ma onda je to rabilo i pojist.

Da bimo se zahvalili jako dragemu i žveltemu gazde od oštarije ki nas je tako lepo nahranil i napil, kapo Zdenko i Predrag poklonili su našu bandjericu.

A onda, puneh želučići i trudni od 3 dana kramanja, spali smo kade god smo arivali.